Privatumo politika

 

Įmonė Auretra, siekdama užtikrinti savo klientų ir partnerių privatumą, įsipareigoja laikytis šio privatumo politikos dokumento nuostatų.

1. Asmeninių duomenų rinkimas ir tvarkymas
1.1. Asmeniniai duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fizinio asmens tapatybe arba jo kontaktiniais duomenimis.
1.2. Auretra renka asmeninius duomenis tik tuo atveju, jeigu jie yra būtini paslaugų teikimui arba sutarties vykdymui.
1.3. Asmeniniai duomenys gali būti renkami tiesiogiai iš asmens arba iš kitų šaltinių, pvz., viešųjų registro duomenų bazės.
1.4. Auretra tvarko asmeninius duomenis tik tuo atveju, jeigu yra teisinis pagrindas tokiems veiksmams, pvz., sutarties vykdymas arba teisėtas interesas.

2. Asmeninių duomenų saugojimas

2.1. Auretra saugo asmeninius duomenis taip, kad būtų užtikrinta jų konfidencialumas ir apsauga nuo neteisėto prieigos prie jų.
2.2. Asmeniniai duomenys saugomi tik tiek laiko, kiek reikia siekiant užtikrinti jų tvarkymo tikslus.
2.3. Po to, kai asmeniniai duomenys nustoja būti reikalingi tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami arba anonimizuojami.

3. Asmeninių duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Auretra gali perdavę asmeninius duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jeigu yra teisinis pagrindas tokiems veiksmams ir jeigu yra užtikrinta tinkama asmens duomenų apsauga.
3.2. Trečiosioms šalims gali būti perduodami tik tiek asmens duomenys, kiek reikia siekiant užtikrinti tvarkymo tikslus.

4. Teisių įgyvendinimas

4.1. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis tvarko Auretra ir kaip jie yra tvarkomi.
4.2. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar nepilnus jo asmeninius duomenis.
4.3. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę reikalauti ištrinti savo asmeninius duomenis iš Auretra sistemų, jeigu nėra teisinio pagrindo tokiems veiksmams atlikti.
4.4. Kiekvienas fizinis asmuo turi teisę apriboti savo asmeninių duomenų tvarkymą Auretra sistemose.

5. Privatumo politikos pakeitimai

5.1.Auretra turi teisę bet kada keisti šią privatumo politikos dokumentą be išankstinio pranešimo klientams ir partneriams.
5.2.Pakeitimai įsigalios nuo to momento, kai jie bus paskelbti Auretra internetinėje svetainėje.

6.Kontaktai

6.1.Jei turite klausimų dėl privatumo politikos dokumento arba norite naudotis savo teise reikalauti informacijos apie savo asmeninius duomenis, kreipkitės į Auretra elektroniniu paštu info@auretra.lt